Nếu player không tự phát, vui lòng nhấp vào icon Play để phát nhạc trên điện thoại/máy tính bảng

NGO & Hoaprox - Cold Heart (ft. Aviella)

,
Thông tin chi tiết :

Audio: https://soundcloud.com/earcvndy/ngo-h...

★ Hoaprox
Soundcloud → https://soundcloud.com/hoaprox-hoaprox
Facebook → https://www.facebook.com/hoaproxofficial
Youtube → https://www.youtube.com/user/HoaproxRTD

★ NGO
Soundcloud → https://soundcloud.com/ngomusic
Facebook → https://www.facebook.com/ngomusic
Twitter → https://twitter.com/realngomusic

★ Aviella
Soundcloud → https://soundcloud.com/aviella-winder
Website → https://www.aviellawinder.com/[m]https://www.youtube.com/watch?v=5jkae8DmdG8[/m]